OYUN GRUBU

Oyun, çocuklar için ciddi bir istir. Oyun oynamanın dışında çocukların düzenli olarak yaptıkları baksa bir faaliyet yoktur. Çocuk oyun sırasında çevresindeki eşyaların, seslerin ve hareketlerin farkına varır ve bu bicimde çevresini algılar. Oyun oynarken kararlar verir, hayal gücünü kullanır. Sorun çözme becerisini geliştirir. Bir ise yoğunlaşmayı öğrenir. Sırasını bekleme, işbirliği yapma, yardımlaşma, başkalarının hakkına saygı gösterme, kendi isteklerini anlatabilme, parmaklarını kullanma becerisini geliştirme, bedenini kullanmayı öğrenme gibi yeterlilikleri oyun oynama sırasında pekiştirir.

 Oyun ve oyuncak çocukların yaşamı öğrenmesinde en önemli araçlardır. Oyun grubu çocuğunuzun sağlıklı ve güvenli koşullarda keşif yapmasına, deneyerek öğrenmesine yeni beceriler geliştirmesine olanak sağlar. Oyun grupları sosyalleşme ve öğrenme sürecini beraber işler. Amaç sosyalleşme sürecinde çocuğunuzu oyalamak değil ona yeni beceriler ve bilgiler kazandırmaktır.        

Oyun grubu çocukların bir araya gelebilecekleri, yaş ve gelişim dönemine uygun oyuncaklar ve oyunlar ile zaman geçirebilecekleri, yeni şeyler keşfedip- öğrenebilecekleri, grubun bir parçası olarak paylaşmayı öğrenebilecekleri, çocukları ilerleyen yıllardaki eğitim ve öğrenim süreci için hazırlayan bir süreçtir.

En değerli öğrenme zamanı, beyin gelişiminin inanılmaz bir hız ve yoğunlukta gerçekleştiği 0-3 yaş dönemini verimli bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Artık hepimiz beyin gelişiminin en önemli aşamalarının erken çocukluk döneminde bulunduğunu biliyoruz. Çocukların beyin gelişmelerinin en hızlı olduğu bu ilk üç yılda gereksinim duyulan, onlara sağlıklı ve güvenli ortamlarda yani oyun gruplarında, gerekli zihinsel, sosyal ve bedensel uyarıları verebilmektir. Çocuklar bu uyarıları ayrılık kaygısı yasamadan almaları sayesinde, bağımsızlık ve özgüvenlerini kazanırken öğrenme sureci de başlamış oluyor. Bu da huzurlu ev yaşantısı, iyi bakim ve duygusal doyum kadar, yaşıtlarıyla birlikte ve doğru seçilmiş eğitim malzemeleriyle yapılan çalışmalardan geçiyor.

Oyun Grupları, çocukları diğer çocuklarla aynı ortamı-oyuncakları paylaşmaya, ilk sosyal ilişki kurma becerilerini oluşturmaya ve diğer anne-yetişkinlerle iletişim kurmaya yönlendirir. Ayrılık sancısı olmaksızın güvenli bir mekânda oluşturulmuş öğrenme-oyun ortamı, hem kendine hem de diğer insanlara güvenini pekiştirir. Oyun gruplarının amacı şunlardır;

·       Sağlıklı ve güvenli koşullarda çocuklara yaşıtlarıyla oynama fırsatı tanımak.

·       Sosyalleşme yeteneklerinin arttırarak bu surecin beraber islemesini sağlamak.

·       Çocuğa yeni beceriler ve bilgiler kazandırmak.

·      Yeni kavramlar öğreterek, düşünme yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamak.

·       Motor gelişimlerini destekleme.

OYUN GRUBU
s