Macera parkları fiziksel beceriler geliştirmek için tam teşekküllü bir eğlence kompleksidir ve sağlıklı bir yaşam tarzının oluşturulması toplumun gelişiminde bir önceliktir

Teknik olarak gelişmiş eko-bilinçli hem macera arayanlar hem de macera parkı sahiplerini heyecanlandıran projeler tasarlanır. Katılımcılar macera parklarında daha önce deneyimlemedikleri duyguları yaşarlar. Yüksek adrenalin seviyesinin sınırlarını zorlayan projeler üretilir. Yeni patentli modeller, en son teknolojiye sahip malzemelerin dikkatlice tasarlanıp test edilmesinin sonucunda yüksek güvenlik standartlarına göre üretime geçilir.

Her proje özel olarak tasarlanır, üretilir ve kurulur. Bu nedenle bir yerin ihtiyaçlarına göre planlanır ve inşa edilir.Mesafe,yükseklik,arazi yapısı ve çevresi,yol,sirkülasyon,kullanıcı düzeyi,sayısı,yaşı gibi bir çok veri tasarım aşamasında toplanır ve projenin ana hattını belirler.

STANDARDLAR
• EN15567-1-2 : Spor ve eğlence tesisleri; ip parkurları
• EN12572-1 : Yapay tırmanma yapıları
• EN 13411 : Çelik tel halatlar için sonlandırmalar. Emniyet.
• EN1990 : Yapısal tasarımın temeli
• EN 1991-1-1 : Yapılarla ilgili eylemler – Bölüm 1- 1: Genel eylemler - Yoğunluklar, kendi ağırlıkları, binalar için uygulanan yükler
• EN1992-1-1 : Betonarme yapıların tasarımı-Bölüm 1-1: Binalar için genel kurallar ve kurallar
• EN 1992-4-1 : Betonda kullanılacak bağlantı elemanlarının tasarımı: Bölüm 4-1: Genel
• EN 1992-4-2 : Betonda kullanılacak bağlantıların tasarımı: Bölüm 4-5: Montaj sonrası ankrajlar
• EN1993-1-8 : Çelik yapıların tasarımı
• EN1995-1-1 : Ahşap yapıların tasarımı-Bölüm 1-1: Genel - Binalar için ortak kurallar ve kurallar - Bölüm 1-8: Eklemlerin tasarımı

E-Bülten

Yurtiçi İletişim

Yurt Dışı İletişim