TEST EDİLMİŞ GÜVENLİK

Güvenlik AKCAPARK için her şeyden önce gelir. AKCAPARK’ın ürettiği her ürün bağımsız test kuruluşları – TürkAK dan akredite olmuş firmalar tarafından düzenli olarak test edilir. Macera parklarının kurulum standartları için EN 15567-1; işletme standartları için EN 15567-2; kullanılacak çelik halatlar ve bağlantılar için EN 13411-1,2,3,4,5,6 ve 7; denetim için ise EN 17020, ağaçların sağlamlığı konusunda da EN 335-2, EN 350- 2 ve EN 351-1 standartları ile ülkemizce kabul görmüş olan diğer standartlar dikkate alınır. Yapılan her park için periyodik bakım ve acil müdahale planları hazırlanır. İlgili Personellere eğitimler verilir ve bu eğitimin sonunda başarılı olanlar sertifika alır. Hem kullanıcıların hem de parkın kontrolleri Personele aittir. Kullanıcılara aşağıdaki bilgileri vermekle sorumludur:
- Etkinliğin tarifi ve güvenlik talimatları
- Kullanımla ilgili kısıtlamalar ve yasaklar
- Parkurdayken eğitmenleri ayırt edebilmeleri için gereken bilgiler
EKİPMAN KULLANIMI Katılımcılar etkinlik alanına, operatörün risk değerlendirmesinde tespit edilen uygun Kişisel Koruyucu Donanım ile girmelidir.

RUTİN GÖRSEL KONTROL (OPERATÖR)
Her faaliyet öncesinde yetkin bir personel rutin görsel kontrol yapmalıdır. Görsel ve işleyiş kontrolleri yapılacak hususlara örnekler, temizlik, ekipmanın yerden yüksekliği, zemin yüzeyi perdahlaması, açıktaki temeller, keskin kenarlar, eksik parçalar, (hareketli parçalarda) aşırı yıpranma ve güvenlik sisteminin yapısal bütünlüğüdür. Rutin görsel kontrol esasen çalışma saatleri dışında meydana gelen bozulmaları tespit etmeyi amaçlar (örneğin, Vandalizm). İşletme muayenesi, rutin görsel kontrolden daha ayrıntılı bir işlemdir ve gözden kaçabilecek yapısal bozulmaların günlük bazda tespitini amaçlar (örneğin, zipline emniyet hatları, platformların yapısal bütünlüğü ve sabit bağlantı elemanları).

E-Bülten

Yurtiçi İletişim

Yurt Dışı İletişim